BAZYL wydanie 2014
Moduł Podstawowy

Moduł Podstawowy standard fpt dbt
wszystkie produktyLatin2
Mazovia
mpdbf.exe
mvmpdbf.exe
mpdbf.exe
mvmpdbf.exe
zmiany i nowe produkty z ostatnich trzech miesięcyLatin2
Mazovia
mpdbfz.exe
mvmpdbfz.exe
mpdbfz.exe
mvmpdbfz.exe
GTINgtin.exe