Instrukcja pobierania plików bazy z Internetu - krok po kroku

 1. Przy użyciu przeglądarki internetowej wejść na serwer www.karnet.waw.pl/bazyl.html.
 2. W lewym panelu, w części "pliki dostępne tylko dla abonentów", kliknąć na "wszystkie moduły" (dla większości programów) lub "dane do Infoapteki" (jeśli użytkownik ma ten właśnie program).
 3. Następnie w prawym panelu, w części "pliki dostępne tylko dla abonentów", kliknąć na "wszystkie moduły" (dla większości programów) lub "dane do Infoapteki" (jeśli użytkownik ma ten właśnie program), a następnie pobrać właściwe pliki bazy.
 4. W przypadku zapytania o dane dostępowe do bazy BAZYL, należy wpisać dane dotyczące użytkownika i hasła, otrzymane podczas rejestracji w IQVIA Commercial Sp. z o.o. (bazylrejestracja@iqvia.com).
 5. Użytkownicy większości programów powinni pobrać po 1 pliku z każdego z 3 modułów bazy (Moduł Podstawowy, Moduł Informacje, Moduł Parametry Sprzedaży) oraz - jeśli program korzysta z dodatkowych pól - plik bazyl3.exe z tabeli "Nowe pola: BAZYL wersja 3".
 6. W pierwszej kolejności należy zdecydować, czy pobierane będą pliki wersji pełnej (wszystkie produkty), czy 90-dniowej (zmiany i nowe produkty z ostatnich trzech miesięcy) - należy wybrać odpowiedni wiersz tabeli.
 7. W drugiej kolejności, w zależności od formatu polskich liter, które obsługuje program, należy wybrać odpowiedni podwiersz tabeli z kolumny "standard": Latin2 lub Mazovia.
 8. W trzeciej kolejności, w zależności od formatu pól memo, które obsługuje program, należy wybrać odpowiednią kolumnę: fpt lub dbt.
 9. Teraz należy z każdej z 3 tabel z modułami bazy pobrać po 1 pliku: na przecięciu wiersza z wersją bazy danych (wszystkie produkty lub zmiany i nowe produkty z ostatnich trzech miesięcy) oraz podwersją polskich liter (Latin2 lub Mazovia) oraz kolumny z formatem pól memo (fpt lub dbt) należy kliknąć właściwy plik, po czym zapisać go na dysku swojego komputera w założonym katalogu (np. BAZYLDANE). Jeśli program tego wymaga, należy także pobrać i zapisać w tym samym katalogu plik bazyl3.exe.
 10. Następnie należy w lewym panelu, w części "pliki dostępne bezpłatnie", kliknąć na "dokumenty opisujące bazę".
 11. Teraz należy kliknąć w prawym panelu na plik bazyldok.exe z dokumentacją bazy we właściwym dla posiadanego programu formacie i zapisać na dysku w tym samym katalogu, co pozostałe pliki bazy danych.
 12. Na koniec należy wczytać pobrane pliki programem, który korzysta z bazy BAZYL, podając ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zostały zapisane pobrane z Internetu pliki bazy danych i dokumentacji.